Hjälp med Handlingsplan för förskola

kojjandojja +1
Hej!
Jag läser till förskollärare och vi har fått en uppgift att skriva en rapport om en händelse (påhittad eller riktigt) på en förskola som går under ämnet specialpedagogik. Jag blev inte godkänd och fick göra om handlingsplanen. Saken är den att jag är så lost på detta, mycket med tanke på att vi inte fått tillräckligt med information om hur denna ska skrivas. Och att prata med klasskompisarna ger mig inget, då dom är i princip lika lost som jag.
Så jag tänkte lägga upp den här och höra om någon skulle kunna vara så himla snäll och hjälpa mig, för jag får panik snart!
Tack på förhand.
:)


Händelse/bakgrund

-Freja är tre år och går på en blandad avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Hon är en alärt och framåt tjej som gärna leker och tar initiativ till lek med andra barn. Men hon har under den senaste tiden upprepade gånger slagit barn som är med i leken, om inte leken dragit åt det håll hon vill. När Freja leker själv kan hon sitta hur länge som helst, men så fort ett annat barn kommer och stör henne mitt i leken så blir hon irriterad och bråk uppstår. Oftast blir hon arg och skriker till de andra barnen samtidigt som hon kan slå eller på andra sätt göra dom illa. Frejas föräldrar har blivit kontaktade angående detta, och dom tror det kan bero på att hon nyss fått ett syskon och nu inte är ensamt barn längre. Föräldrarna upplever att samma sak hänt hemma ett flertal gånger, och att även dom blivit slagna. Pedagogerna har förståelse för att hon kanske har det svårt att anpassa sig till sitt nya liv nu när hon har ett syskon som delar mammas och pappas uppmärksamhet. Men dom är ändå oroliga då hon reagerar så pass starkt mot de andra barnen.


Handlingsplan
-Beskrivning av bakgrundssituation:

-Hemsituation:

-Vårdnadshavarens upplevelse och åsikt om situationen:

-Eleven/barnets starka egenskaper: 


-Åtgärder:

Organisation:
Individ:
Grupp:

-Mål:

Delmål:
1.
2.
3. .

-Uppföljning:

4 svar

58736 +1
Jag förstår inte riktigt problemet... Du har ju uppstaplat där precis vad som ska vara med? Det är väl också ett påhittat fall så hemsituation etc kan du väl fortsätta hitta på. Det är väl åtgärderna ni borde läst er till i kurslitteraturen som ska skrivas in som ren akademisk fakta, eller?

Maila din lärare och be dem förtydliga uppgiften.
kojjandojja +1
@beavy Jag kan skicka det jag skrivit. Och detta blev jag inte godkänd på.
Vi har även skrivit ca tre sidor om hur vi tror och tänker vad problemet kan vara. Men det känns lite för mycket att skriva in här. Men där har vi använt oss av litteraturen.

Beskrivning av bakgrundssituation:
En flicka som börjat slå sina kompisar på avdelningen under leken.

Hemsituation:
Flickan har nyss fått ett syskon och har svårt att anpassa sig till den uppkomna situationen i hemmet då föräldrarna måste lägga mer uppmärksam het på bebisen än på henne.

Vårdnadshavarens upplevelse och åsikt om situationen: Föräldrarna är informerade, och meddelar att samma problem har uppstår under vissa tillfällen i hemmet, då flickan slagit till föräldrarna istället.
Eleven/barnets starka egenskaper: 
Social, lekfull och framåt. Tar gärna initiativ till lek med andra barn på avdelningen

Åtgärder:

Organisation- Förskolan ska se över sina rutiner med barnen och om möjlighet och resurser finns att anställa fler förskollärare om det blir aktuellt.

Individ- Pedagogerna och föräldrarna bör samtala med flickan och hjälpa henne att förstår vad det är som skett nu när hon fått ett syskon. Föräldrarna i hemmet kan låta flickan få åka iväg men bara mamma eller pappa någon dag och göra något som hon tycker är roligt.

Grupp- Pedagogerna kan arbeta med tema om syskon och familj, där man kan samtala om att ha syskon, inte ha syskon och hur det känns att ha eller få ett syskon. Man kan använda sig av böcker, filmer och liknade för att skapa diskussioner och samtal med barnen.

Mål:
Att få Freja att känna sig trygg.
Delmål:
1. I hemmet utföra aktiviteter med henne så hon får känna sig delaktig med sitt nya syskon.
2. Prata med barnen i gruppen om hur man kan uttrycka sig i ord i stället för att slåss när man tycker något känns fel.
3. Att bygga upp hennes självförtroende och samtala med henne om att våld inte löser problemen utan att man istället kan prata om det.

Uppföljning:
Se om förändring sker när Freja får känna sig mer delaktig i hemmet och får samtalat med pedagogerna.

58736 +1
Till @kojjandojja

Det känns kanske snarare att det är åtgärderna som ska beskrivas utförligare. Anledningarna till att det kan hända är ju många men behöver kanske inte lika lång diskussion. Hur och varför skulle dessa åtgärder fungera? Varför skulle detta få henne att känna sig trygg? Hur hjälper det att visa film om syskon eller läsa böcker om det?

Utveckla lösningarna - jag antar att det är det som är uppgiften i stora drag? Och inte lika mycket vad anledningen till barnets ilska är (då ni redan lagt den grunden iom att hon skulle känna sig otrygg pga nytt syskon).
Det är lätt att säga att hon kommer "lära sig" genom teman och samtal - men hur, och varför just så?
kojjandojja +1
Till @Beavy
Tack så mycket för svaret :D :D