Ni som jobbar/jobbat inom privat hemtjänst se hit!!

smsm +1
Hej, ni som jobbar eller har jobbat som undersköterskor inom privat hemtjänst skulle ni kunna fylla i denna enkät?:) Jag håller på att skriva min C-uppsats som handlar om hur företagens mål och strategier samspelar med anställdas motivation. Skulle vara så tacksam om ni kunde delta:)

sv.surveymonkey.com/r/G8J5MXN0 svar