Stokes Lag och Avogadro Tal

loulou3 +1
Hallå!!

Jag håller på att göra om en fysikalisk försök som heter ''Oil dropp experiment'' av Millikan. Det som har fått mig ont i hjärnan är dessa två lag. Jag fattar ingenting. Kan nån ge lite bas om dessa två teorier? Jag har sökt på NE och andra websidor, men jag hittade mycket detaljerade information. Problemet är att jag inte fattar basen, så hur kommer jag fatta djupare detaljer? Tack i förskott.

1 svar

Alica +1
Avagadro's tal är enkelt. Det är helt enkelt mängden atommassenheter som motsvarar ett gram.

till exempel: 1 gram = 0.001 kilogram

1 gram = 6.02*10^23 u

neutroner och protoner väger 1u vardera. Om du har en vanlig kolatom som har 6 neutroner, 6 protoner och 6 elektroner, så väger den totalt 12u.